CTRL+D3.000.000 products180.164 customers
Sign in | Terms and conditions | Store | Contact | FAQ CZ SK PL

Privacy policy

Informace o kupujících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů.

Kupující vyplněním a odesláním objednávky prostřednictvím internetového obchodu dává prodávajícímu souhlas se správou, zpracováním a uchováváním svých osobních údajů za podmínek stanovených zákonem o ochraně osobních údajů.

Tyto údaje slouží především pro usnadnění objednávek zákazníků v budoucnu.

Osobní údaje kupujících jsou plně zabezpečeny proti zneužití.

Osobní údaje kupujících prodávající nepředává žádné další osobě.

Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží.

Jednotlivé smlouvy jsou po svém uzavření prodávajícím archivovány, a to ve formě elektronické a jsou přístupné pouze prodávajícímu.

Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům.

Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti kupujícího vymazat z databáze prodávajícího.

Zásady zpracování osobních údajů, GDPR

Správcem osobních údajů je firma Jan Třasák, Steinerova 604/12, Praha 11, 14900, IČ: 69501165, DIČ: CZ8101270188. Správce lze kontaktovat zde.

Správce prohlašuje, že jako správce osobních údajů splňuje veškeré zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou, zejména zákonem o ochraně osobních údajů a GDPR. Správce bude zpracovávat osobní údaje jen na základě platného právního důvodu, a to především oprávněného zájmu, plnění smlouvy, zákonné povinnosti či uděleného souhlasu. Správce plní dle článku 13 GDPR informační povinnost ještě před zahájením zpracování osobních údajů. Správce umožňuje uživateli uplatňovat a plnit práva podle zákona o ochraně osobních údajů a GDPR.

Rozsah osobních údajů a účely zpracování

Správce zpracovává osobní údaje v rozsahu jméno, bydliště, doručovací adresa, emailová adresa, a to za účelem doručení objednaného zboží, vystavení daňového dokladu a informování na email o nových produktech. Osobní údaje si správce ponechává po dobu běhu promlčecích lhůt, pokud zákon nestanoví delší dobu k jejich uchování.

Cookies

Při procházení webových stránek se zaznamenává IP adresa návštěvníka, jak dlouho se na stránce zdržel a ze které stránky přišele. Používání cookies pro měření návštěvnosti webu a přizpůsobení zobrazení webových stránek správce vnímá jako svůj oprávněný zájem, neboť věří, že díky tomu vám může nabídnout lepší služby. Cookies pro cílení reklamy budou zpracovávány jen na základě souhlasu návštěvníka. Webové stránky lze procházet také v režimu, který neumožňuje sbírání osobních údajů. Používání cookies může návštěvník v internetovém prohlížeči zakázat.

Zabezpečení a ochrana osobních údajů

Správce chrání osobní údaje v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje. Správce udržujeme veškerá možná technická a organizační opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo zničení osobních údajů.

Předání osobních údajů třetím osobám

K osobním údajům má přístup pouze správce a hostingová firma zajišťující správu serveru a zálohování, kterou je SuperNetwork s.r.o. Pro měření návštěvnosti využívá správce služeb Google Analytics firmy Google.

Předávání dat mimo Evropskou unii

Správce data zpracovává výhradně v Evropské unii nebo v zemích, které zajišťují odpovídající úroveň ochrany na základě rozhodnutí Evropské komise.

Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů

V souvislosti s ochranou osobních údajů má návštěvník řadu práv. Pokud budete chtít některého z těchto práv využít, prosím, kontaktujte správce zde.

Máte právo na informace

Můžete správce kdykoli vyzvat a do 30 dnů získat, jaké osobní údaje o vás zpracovává a proč. Máte právo na doplnění a změnu osobních údajů. Právo na omezení zpracování můžete využít, pokud se domníváte, že správce zpracovává vaše nepřesné údaje, nebo se domníváte, že provádí zpracování nezákonně, ale nechcete všechny údaje smazat nebo pokud vznesete námitku proti zpracování. Omezit můžete rozsah osobních údajů nebo účelů zpracování. Právo na výmaz veškerých svých osobních údajů ze systému správce i ze systému všech dílčích zpracovatelů a záloh. Na zajištění práva na výmaz je třeba 30 dnů. Pokud máte pocit, že s vašimi údaji nezachází správce v souladu se zákonem, máte právo se se svou stížností kdykoli obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů.

visa mastercard paypal bitcoin


seznamka